Gratis ØIF Arendalbuss fra Tvedestrand kl. 17! – ØIF Arendal

Gratis ØIF Arendalbuss fra Tvedestrand kl. 17!

I dag kan du sitte på med ØIF Arendalbussen til og fra kampen! I alle fall om du bor på strekningen Tvedestrand-Arendal. Kl. 17.00 starter bussen fra Amtmannssvingen og kjører til Sparebanken Sør Amfi. Alle som står langs veien blir plukket opp - gratis!