Ny regel: Nå kan Marinko få laglederhjelp – ØIF Arendal

Ny regel: Nå kan Marinko få laglederhjelp

En regelendring gjør at Marinko Kurtovic nå kan få hjelp når han leder ØIF i kamp.

Det er handball.no som rapporterer om beslutningen som er blitt tatt, etter ønske fra lagene.

For fra den kommende sesongen kan nemlig to ledere lede laget i kamp, og det gjelder på alle nivåene i norsk håndball. 

– Rollefordelingen mellom laglederne har nok endret seg mer til at to ledere er mer aktive, én leder spillet i den offensive delen og den andre er mer aktiv i motspillet. Trenerne har et tydelig ønske om at spilleregel 4 som regulerer denne aktiviteten endres til to lagledere, melder dommeransvarlig Ove Olsen i NHF til handball.no.

Det er trenerne i norsk håndball som har ønsket denne endringen, og endringen har allerede trått i kraft. Regelendringen gjelder fra 1. august.

Men dommeransvarlig Olsen i NHF kommer også med en liten brannfakkel.

Brukes regelendringen på å rette fokus mot dommerne under kampens gang, da kan en regne med at terskelen for å bli straffet ligger lavere enn tilfellet er i dag.