ØIF Arendal kaller inn til ekstraordinært årsmøte! – ØIF Arendal

ØIF Arendal kaller inn til ekstraordinært årsmøte!

Styret i ØIF Arendal kaller inn til ekstraordinært årsmøte mandag 3. september kl. 19.00 i Sparebanken Sør Amfi. Til behandling er styrets ønske om å kjøpe to leiligheter i leilighetskomplekset Romstølen Park rett ved Sparebanken Sør Amfi.

Det er i styremøte vedtatt at styret ønsker at klubben skal innkalle til ekstraordinært årsmøte for å be om tillatelse til å investere i to leiligheter rett ved Sør Amfi. Og med tilhørende låneopptak.

Klubben leier i dag bolig til medarbeidere/spillere/trenere for et betydelig beløp. Disse leieutgiftene gir ikke klubben noen varige verdier. Gjennom forhandlinger med Sør Bolig har klubben fått til en intensjonsavtale om kjøp av to leiligheter. I tillegg vil klubben og Sør Bolig inngå en betydelig sponsoravtale som vil hjelpe klubben å gjøre investeringen i de to leilighetene lønnsom.

Leilighetene skal videreutleies til spillere/trenere/ansatte i klubben.

Alle sakspapirer vil være tilgjengelige i klubbens administrasjon fra mandag førstkommende.

Link til Romstølen Park