Vi har gode håndballdommere, men altfor mange dårlige dommerprestasjoner! – ØIF Arendal

Vi har gode håndballdommere, men altfor mange dårlige dommerprestasjoner!

Det har vært spennende å se den utviklingen som har skjedd innen fotballdømming. Ikke minst at resultatene av de tiltakene som er innført, har medført noe som det må være lov å karakteriser som enestående suksess. Det er få kamper i VM, om noen, hvor dommerbeslutninger har vært forskjellen mellom lagene. Hvorfor er et ikke slik i håndball?

Men hvor er diskusjon om utvikling av håndballdommerns prestasjoner? Kan det være at fraværet av diskusjon skyldes fullstendig tilfredsstillelse med status innen håndballdømmingen? Det ville være overraskende, for det er så absolutt ikke slik det oppleves når dømming og dommernes prestasjoner er tema når håndballfolket møtes. På tvers av klubber.

Min påstand er at det er en langt større utfordring å dømme håndball, enn fotball. Du stilles ovenfor langt flere beslutninger på kortere tid. Langt flere subjektive vurderinger skal tas og ikke minst langt flere avgjørelser som ikke er 100% det ene eller det andre. For endel år tilbake husker jeg godt at jeg syntes fotballens dommere hadde mye å lære av «lillebror» innen ballidrett, håndballen og håndballdommere. Spesielt måten håndballdommere praktiserte fordelsparagrafen. Siden har det skjedd mye i fotballdommernes favør.

Det er min oppfattelse at den første store utviklingen på fotballdømmingen kom gjennom en fantstisk nivåheving på «linjemenn». De vurderinger som skal gjøres derfra opp mot offside er tidvis krevende. Det er imponerende hva de får med seg, som vi først ser i 3-4 kameravinkel på TV. Så kom dette med 5 dommere, 2 ekstra en ved hvert mål. Det er sikkert ulike oppfatninger om hva som har vært utvikling og ikke innen fotballen. Men det er et absolutt faktum at fotballdømmingen har kommet fantastisk mye lengre og at utviklingen har skjedd over lang tid. Samtidig som idretten også har vært i utvikling. I alle fall i internasjonal fotballdømming.

Hva har så skjedd med håndballdømmingen? I hvilken grad har det som har skjedd på fotballsiden inspirert og motivert til nye tanker rundt håndballdømming?

Jeg har ikke svaret. For fra mitt ståsted ser det ikke ut til å ha bidratt til noe som kan måles gjennom prestasjon ute på banen. Aldri før har klubber brukt så mye penger på håndballdømming. Og dessverre er jeg redd at svært mange mener at dommerprestasjonene allikevel ikke er gode nok og absolutt ikke har vært i utvikling den rette veien de senere sesonger.

Og det er heller ikke så rart. For håndballen har blitt mer fysisk, raskere og tøffere. Det er rett og slett vanskelig å være dommer. Det er vurderinger som skal gjøres på svært kort tid. Og vurderingene kan være forskjellen på et mål i mot eller ett mål i favør. Det kan være «syltynn» forskjell mellom 2-minutter og straffe eller brøyt. Og ikke nok med alle vanskelige situasjoner som skal vurderes, så har håndballen på toppen av det hele en helt subjektiv passiv-regel som skaper mye frustrasjon.

Det er ikke så mange sesonger siden at fotballdommere ble «hudflettet» på banen av aktørene og uten særlig reaksjon. Den gang husket jeg godt at det var en nærmest ikke eksisterende faktor i håndball. Nok et område som fotballdommerne kunne lære av håndballdommerne. Sånn er det ikke lengre. Håndballdommerne har i svært mange kamper «mistet» garderoben – eller benken!

Jeg har opplevd at mange mener at dommerne har blitt dårligere, spesielt i norsk håndball. Er det sant? Jeg tror ikke det. Jeg tror de som dømmer i dag faktisk er bedre enn de som dømte før. Men jeg tror at de som dømmer i dag står ovenfor langt vanskeligere oppgaver når de møter til kamp. Håndballen har utviklet seg enormt. Uten at dommernes rammebetingelser for samme utvikling er gitt dommerne. Og jeg snakker ikke bare om de økonomiske. Jeg får si som den «gamle» skøytetreneren Hans Trygve Kristensen, man blir ikke bedre idrettsutøver av å få mer i lønn. Men blir bedre av å trene mer og riktigere.

Og spørsmålet er da hva kan vi gjøre for å bedre dommerprestasjonene i norsk håndball? Vi har, etter min oppfatning, gode dommere. Men vi har ikke gode nok dommerprestasjoner. Hvordan går vi fra en sånn situasjon, gitt at jeg har rett, og til en utvikling som kan gi noen av de resultatene som fotballen har oppnådd når det kommer til dommerprestasjoner?

Vi er i alle fall nødt til å starte en diskusjon!

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen