Pressemelding: NHF henlegger rapporten på Kenny Ekman – ØIF Arendal

Pressemelding: NHF henlegger rapporten på Kenny Ekman

ØIF Arendal har i dag mottatt vedtaket fra påtalenemda i Norges Håndballforbund. Påtalenemda har fattet følgende vedtak: Saken henlegges etter bevisets stilling. Drammen har ankemulighet frem til 23. mai 2018.

Pressemelding fra ØIF Arendal:

Norges Håndballforbunds påtalenemd har nå fattet vedtak etter Drammens rapport på ØIF Arendals spiller Kenny Ekman etter en episode i første omgang i første semifinale mellom Drammen og ØIF Arendal.

ØIF Arendal synes det er veldig trist at Gøran Sørheim ble skadet i situasjon. Kenny Ekmans armer er i en farlig posisjon og treffer Sørheim på en utilsiktet, men likefullt ulovlig måte. Det er forsvarsspillerens ansvar å påse at slike situasjoner ikke skal skje. Dommernes bedømming av situasjon med rødt kort etter spilleregel 8.5 er også etter ØIF Arendals vurdering korrekt.

Påtalenemda til Norges Håndballforbund har gjort følgende vurdering:

➢ Dommerne har vurdert situasjonen, pådømt den, men valgt bort blått kort og gjort henvisning til spilleregel 8.5. Spilleregel 8.5 kvalifiserer ikke til en forseelse som skal ledsages av et blått kort med påfølgende rapport.

➢ Verken skriftlig materiale eller video kan konkludere med at handlingen var forsettlig, på samme måte kan det ikke konkluderes med at handlingen var utilsiktet.

Påtalenemda har gjort følgende vedtak:
Saken henlegges etter bevisets stilling.

Drammen har 14 dager til å vurdere anke og ankefristen er 23. mai 2018.

Hverken ØIF Arendal eller Kenny Ekman kommer til å gi ytterligere kommentarer til saken.