Drammen vil ikke anke NHFs beslutning om å henlegge rapporten – ØIF Arendal

Drammen vil ikke anke NHFs beslutning om å henlegge rapporten

Drammen har besluttet at de tar NHFs påtalenemds beslutning til etterretning og klubben har besluttet at den ikke vil bli anket. Dermed er saken rundt rapporten på Kenny Ekman endelig avsluttet.

Drammens daglige leder, Arne Dokken, har varslet ØIF Arendal at klubben har besluttet ikke å anke påtalenemndens beslutning om å henlegge klubbens rapport på Kenny Ekman.

Dermed er saken endelig avgjort med den behandlingen den fikk i NHFs påtalenemd.

Det medfører selvsagt at Kenny Ekman ikke får annen straff en det røde kortet han ble ilagt av dommerne i den aktuelle kampen. Siden dette var Kenny Ekmans første røde kort for sesongen 2017/2018 får det heller ingen videre konsekvens.