I dag: Klubbene møtes for å diskutere fremtidens lisensregler! – ØIF Arendal

I dag: Klubbene møtes for å diskutere fremtidens lisensregler!

Torsdag og fredag møtes alle eliteserieklubbene på dame- og herresiden for å diskutere rammene for fremtidens eliteserielisensordning. Og det er ventet stor spenning til endel av temaene. Ikke minst eliteserielisnemdas forslag om å trekke poeng fra klubbene inntil 3 ganger i året. Forslaget har møtt tildels hoderysting og svært liten forståelse blant flere klubber.

Håndballfamilien er enige om at fra 1. januar 2019 skal elitelisensordningen endres. Dagens ordning skal erstattes med noe nytt. Det finnes også et forbundsstyrevedtak som sier at alle klubber som skal spille i toppseriene fra samme dato, må ha positiv egenkapital. Alt dette danner rammene for diskusjoner når klubbene, NHFs administrasjon og Eliteserielisensnemda skal møtes for å «stake» opp nå kurs etter 1. januar 2019.

Det mest kontroversielle forslag til endring er det Eliteserielisensnemden som har ført i penn. Og lisensutvalgets appetitt på å gjøre administrative poengtrekk har møtt mange og reaksjoner i flere klubber. Slik lyder det kontroversielle forslaget fra Elitelisensnemda:

Negativ EK gjennom regnskapsåret gir følgende konsekvens:

 Positiv EK pr. 31.12. – Negativ EK pr. 31.3. – Handlingsplan 3 mnd. – Negativ EK pr. 30.6. – Poengtrekk 2 poeng for kommende sesong (oppstart i sept. samme år)

 Negativ EK pr. 30.6. – Handlingsplan 3 mnd. – Negativ EK pr. 30.9. – Poengtrekk 2 poeng i inneværende sesong

 Negativ EK pr 30.9. – Handlingsplan 3 mnd. – Negativ EK pr. 31.12. – se punkt 1

Får Eliteserielisensnemnden det som de vil, kan klubbene altså komme i en situasjon hvor man går med overskudd på «feil tidspunkt av året». Og dermed risikere inntil 4 poeng i trekk. Allikevel kan klubben altså allikevel gå med et solid årsoverskudd når året er omme.

Om man da får igjen poengene, sier forslaget ingenting om…