David André Rui på korttidslån til KIF – ØIF Arendal

David André Rui på korttidslån til KIF

Marinko Kurtovic "hjelper" alle som dagen. Selv er han på vikaroppdrag med Grane-damaene som er i nedrykkstrøbbel. Nå sender han David André Rui på korttidslån til KIF som også er i nedrykkstrøbbel. David skal spille for Kristiansand i januar og kommer til å melde overgang tilbake til ØIF Arendal 31. januar. 1. februar stenger nemlig overgangsvinduet.

Det er KIF ved ØIF Arendal veteran Svenn Erik Medhus som har forespurt Marinko om muligheten for å få David Rui på lån.

– KIF sliter med skader og en utsatt situasjon tabellmessig, forklarer hovedpersoner selv, David Rui.

Han tror det er en god løsning.

– Når du er andre valget på to plasser med to dønn solide første valg, blir det litt lite spilletid.

Han sikter til August B. Pedersen i venstrekant og Josip Vidovic i midtbackposisjon.

– Det passer fint for meg når vi er inne i en pause med elitespill. Det blir forhåpentligvis en vinn-vinn situasjon for oss begge.

Så får vi håpe at begge ØIF Arendals «leiesoldater» klarer å hjelpe sine respektive lag ut av anstrengte tabellsituasjoner