Luka Panza har startet sin Master Coach-utdanning – ØIF Arendal

Luka Panza har startet sin Master Coach-utdanning

ØIF Arendals rekrutt-trener, Luka Panza, er denne uken tilbake i sitt hjemland Kroatia. Der er kan for å starte opp på en 2-årig Master Coach-utdannelse. Den utdannelsen som hans sjef, Marinko Kurtovic, allerede har gjennomført. For i ØIF Arendal skal alle bli #LittBedreHverGangViMøtes.

Av mange blir han kalt «verdens beste rekrutt-trener». ØIF Arendals nyervervelse på trenersiden, Luka Panza. Men hverken han selv eller hans sjef, Marinko Kurtovic, gir han «fri» fra videre utvikling. Nå har Marinko sendt den joviale treneren på Europas høyeste trenerutdannelse. Og utdannelsen skal han ta i Kroatia.

– Luka er en fantastisk ressurs for klubben, forklarer Marinko. Men selv de beste må bli bedre og nå vil vi at Luka skal ta sine neste steg. Dette Master Coach-kurset var en flott anledning.

Og han vet hva han prater om. For Marinko har nettopp avsluttet samme kurs med de beste karakterer.

– Det er ingen enkel vei frem til eksamen. Det er tøff jobbing over lang tid. Og selv mange meriterte trenere kan slite med å komme igjennom og avslutte med eksamen innenfor normert tid. Vi skal være stolt av at Luka går denne tøffe veien ved siden av full jobb i ØIF Arendal, sier Marinko. 

Stolt kan også klubben være. For kanskje er ØIF Arendal en av de eneste klubbene i Europa med to Master Coacher i klubben om 2 år? Det får vi håpe!