Innsikt: ØIF Arendal med fantastiske utvikling i «sosiale medier»! – ØIF Arendal

Innsikt: ØIF Arendal med fantastiske utvikling i «sosiale medier»!

ØIF Arendal jobber intenst for å utvikle sine sponsorprodukter og dermed gjøre seg enda mer attraktiv som sponsorobjekt. Og sosiale medier (SoMe) er en viktig plattform for å aktivere sponsorater. På det beste denne våren har klubbens Facebookside alene hatt en organisk spredning på fantastiske 45 467 personer, på en dag - organisk! Og visste du at klubben har "følgere" fra 45 (!) forskjellige land rundt om i verden?!

Det var i forbindelse med sluttspillfinalen at klubben «peeket» rekkevidden. Men det er absolutt flotte tall ellers også. Ja, selv nå i juli ligger klubben de fleste dager opp mot og over 15 000 personer i rekkevidde for sine innlegg. Noen av de man når ut til, går selvsagt igjen hver dag. Men på ukesbasis har klubben fast spredning opp mot og over 30 000 personer. Sist uke var tallet nøyaktig 34 936. En meget god utvikling. Og tall som virkelig forteller litt om potensialet ved å bruke klubbens SoMe som plattform for aktivering av sponsorater.

Det er dessuten to morsomme «trender» å notere seg. ØIF Arendal har veldig stor kvinneandel som følgere på Facebook.  47% av dem som følger klubben er kvinner. Det er unormalt høyt for idrett generelt. Og det er veldig høyt til å være herreidrett. Man ser også at klubben har stor spredning i alle aldersgrupper på Facebook. En annen interessant trend er at de største gruppene på herresiden er aldersgruppen 18-24 år og 25-34 år. På kvinnesiden er den største aldersgruppen 35-44 år. Med andre ord svært attraktive målgrupper for mange sponsorer… Og ser man på aldersgruppen 18-54 så er det faktisk små forskjeller på interesse.

Når det kommer til personer som er «engasjert» (gjør mer enn å lese sakene), så tar oppslutningen to spennende «vendinger». Selv om kvinneandelen er på 47 %, utgjør kvinnesiden 51 % av engasjementene på våre Facebook-sider. Og når det kommer til engasjement, så er aldersgruppen 35-44 den største på kvinnesiden, mens aldersgruppen 45-54 er størst på herresiden. Og med engasjementer så er det faktisk større forskjell mellom aldersgruppene enn hva som gjelder for rekkevidden generelt. Og det viser nødvendigheten av at man også bruker andre sosiale medier til å nå klubbens yngre fanskare.

Langt de fleste som følger ØIF Arendal er fra Norge. Men det er morsomt at «hele verden» følger klubben. Antageligvis er det endel Sørlendinger verden rundt som bidrar til det. Og kanskje gjør Facebooks automatiske oversettelser at selv de som ikke kan språket, klarer å følge litt med? Mye tyder i alle fall på at klubben «samler» Arendal! Og følgere fra hele 45 land, er det all grunn til å være stolt av!

Land
Dine tilhengere
Norge
6 462
Sverige
94
Danmark
76
Brasil
75
Kroatia
61
USA
29
Bosnia-Hercegovina
27
Tyskland
25
Island
23
Spania
20
Romania
18
Slovakia
18
Polen
13
Algerie
13
Indonesia
11
Finland
10
Frankrike
10
Storbritannia
10
Kosovo
10
Marokko
9
India
9
Portugal
7
Serbia
7
Egypt
7
Kina
5
Italia
5
Makedonia
5
Ungarn
5
Bangladesh
5
Pakistan
5
Taiwan
5
Tyrkia
4
Thailand
4
Filippinene
4
Sør-Afrika
4
Japan
3
Angola
3
Benin
3
Tunisia
3
Montenegro
3
Hellas
3
Ukrania
3
Myanmar
3
Mexico
3
Sør-Korea
3