– Vi ønsker å være synlig blant de beste! – ØIF Arendal

– Vi ønsker å være synlig blant de beste!

Nedig er en av sponsorene som gjør det mulig å drive topphåndball fra Arendal. Selskapets to eiere, Bjørn Jensen og Torstein Nygaard, er i tillegg til sitt samfunnsengasjement i breddeidretten, opptatt av å være synlig blant de beste. - Vi ønsker både å være og fremstå som den beste aktøren blant oss som driver med elektrisk installasjon. Og vi tror at smitteeffekt gjennom vårt engasjement i ØIF Arendal hjelper oss å ta en slik posisjon.

Det forklarer daglig leder Bjørn Jensen. Han har nettopp både økt og forlenget selskapets samarbeidsavtale med håndballklubben.

– Vi tenker kommersielt i de største sponsorengasjementene vi inngår. I disse er det viktig for oss at vi får avkastning på det engasjementet og de ressursene vi bruker. Samtidig så ligger det selvsagt også et samfunnsengasjement bak. For oss er det naturlig å støtte opp under de flotte aktivitetene som frivillige organisasjoner gjør i vårt nærområde.

I dag er Nedig sponsor hos langt flere enn ØIF Arenda. – Vi sponsor Øyestad bredde, Arendal fotball, Express, Froland fotball, Rygene fotball i tillegg til håndballengasjementet vårt. I alle disse engasjementene er det et stort innslag av samfunnsengasjement. Vi er stolte av Arendal og det frivillige arbeidet som gjøres i hele kommunen. Derfor ønsker vi også å støtte oppunder den fantastiske jobben som mange frivillige gjør i kommunen, sier Bjørn Jensen.

– Vi er kry over å ha med oss Nedig også i fremtiden, det sier ØIF Arendals daglige leder. – Nedig er med på å gjøre topphåndball mulig fra Arendal. Og jeg håper at både vårt eget publikum og samfunnet forøvrig vet å støtte oppunder de aktørene som viser slike flotte sider som det Nedig og selskapets ledelsen gjør. Vi er stolt av den tillit som ligger i det videre samarbeidet. Og vi skal virkelig anstrenge oss for å levere, både på og utenfor banen, forteller Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Så er oppfordringen gitt – støtt ØIF Arendal – bruk klubbens sponsorer. Og har du et elektrisk oppdrag du skulle ha utført, her finner du selskapets nettsider og kontaktinformasjon.

NEDIG AS
Bransje:  Elektrisk installasjonsarbeid
Omsetning: ca 66 millioner
Ansatte: 55 stykker, hvorav 8 i administrasjon
Fremtidsutsikter: 70% vekst siste årene, bruke 2017 til å konsolidere posisjon før ny vekst