Jørn Holmestrand tipper topp fem i Grundigligaen 2015/2016 – ØIF Arendal

Jørn Holmestrand tipper topp fem i Grundigligaen 2015/2016

Hvem er vel bedre til å gi en kvalifisert gjetning på hvordan det går enn Svermens øverste leder, nemlig Jørn Holmestrand:

1 ØIF Arendal (HELT objektivt )
2 Haslum
3 Drammen
4 Bodø
5 Kolstad