Spillerne bestemmer! – ØIF Arendal

Spillerne bestemmer!

Serieleder Elverum kan bli en hard nøtt å knekke, men vi skal bite fra oss!

Vi i ØIF Arendal skal samlet bruke denne kampen til felles forståelse for hvordan vi skal gå frem i kampene ETTER Elverum.

Finne ut av spillernes posisjoner, men gå for å vinne selv om vi prøver ut ting.

Spillerne skal bestemme innholdet i kampen. Treneren skal ikke fortelle dem hvordan de skal spille – det skal de finne ut av selv. De skal vise publikum at de ikke er redde for å teste både seg selv og spillet. «Felles forståelse» er viktig i denne sammenhengen.

Vi skal arbeide frem et nytt konsept. Det er ekstremt viktig for klubben og spillerne at de tør satse på et bredere lag.

Heia ØIF Arendal!

Hilsen Bastrum

Lagleder