Medlemskontingent – ØIF Arendal

Medlemskontingent

Vanlig medlemskontingent er på kr. 200 ,-

Familier betaler kr. 300,- pr husstand i Medlemskontingent

Navn og fødselsdato på familiemedlemmene må oppgis på innbetalingen

Yngre søsken betaler halv treningsavgift

Satser for treningsavgift sesongen 2013/2014

J/G 03 og yngre               kr. 600
J/G 02                              kr. 700
J/G 01 – 98                      kr. 900
J/G 97 – 4. Divisjon         kr. 1000
Damer 2. Divisjon           kr. 1500