Dommersjefhilsen – ØIF Arendal

Dommersjefhilsen

Her er litt informasjon fra vår dommersjef:

Som dommerkontakt er den viktigste jobben å følge opp de yngste dommerne og se til at regelendringer og lignende, blir formidlet til dommere. Det er en stor jobb å ordne dommerbytte ved sykdom og ved kollisjon med egne kamper. Men ellers går det veldig greit. Alle klubbens lag har fått tilbud om gjennomgang av regler og hva dommerne i sesongen har fått instrukser om å være særlig påpasselig med. Dessverre er det få trenere som har benyttet seg av tilbudet.

For å bli god håndballspiller er det viktig å være god i regler og en ser ofte at gode spillere har vært dommere tidligere. En utfordring er å få dommerne til å holde ut flere sesonger, da dette kommer i tillegg til skole og egen satsning som spiller.

ØIF Arendal er en klubb med mange lag og har ansvar med å utvikle gode dommere. Om klubben ikke har nok dommere får den bot av håndballforbundet, men heldigvis har vi hatt nok dommere i alle år som jeg har vært dommerkontakt.

Vi trenger flere dommere og er i dag 10 dommere, som kan dømme fra 12 års klassene og opp til og med 2 divisjon.

Høsten 2010 bør vi ha ca 6 nye dommere på kurs, og ønsker gjerne at tidligere spillere melder sin interesse. En kommer da i et godt miljø og gjør en stor jobb, som i hovedsak blir sterkt verdsatt.

Dersom du er interessert i å dømme, ta kontakt med en gang på telefonnummeret eller epostadressen nederst på denne siden. Jeg håper interessen for dommeroppgavene er vekket, og ser frem til å jobbe med å utvikle nye gode dommere for klubben.

Med hilsen Kai Christoffersen.
Dommersjef i eneste herre Postenligaklubb på Sørlandet
Telefon 930 22 923, Epostadresse: kaichr@powermail.no