Flytting av kamp – ØIF Arendal

Flytting av kamp

Vi går med på å flytte hjemmekampen vår mot HHK fra søndag 7 mars til onsdag 10 mars kl 19.00. Grunnen til flyttingen er at HHK skal spille åpningskamp i nye Tysvær Arena mot Elverum 6 mars.

Flyttingen er ikke økonomisk gunstig for ØIF Arendal, men vi ønsker å hjelpe HHK slik at de får en flott åpning av den nye hallen. Bank får Haugaland uansett. Bare se denne snutten fra forrige kamp.